Dagblad van Zuidholland 'sGravenhage 1867

Newspaper Articles
1867-02-01 Van der Tak Acting Consul

|

Willem Martinus van der Tak is acting consul because Consul Plate is on sick leave in the Netherlands.

Op de in het verslag der Tweede Kamer over de begrooting van Buitenl. Zaken voorkomende en door ons reeds besproken opmerking nopens den Nederlandschen consul-generaal in Japan, heeft de Regering thans geantwoord dat bedoelde consul-generaal tevens politiek agent is en als zoodanig een diplomatiek karakter heeft; dat hij zelf geen handel drijft en ook geen agent is der Nederlandsche Handelmaatschappij. De waarnemende consul te Yokohama, de heer van der Tak, is agent dier Maatschappij. De consul in die haven bevindt zich met verlof in Nederland tot herstel van gezondheid.

Source: Dagblad van Zuidholland en ‘s Gravenhage. ‘s-Gravenhage, February 1, 1867.

Published
Updated

Reference for Citations

Duits, Kjeld (). 1867-02-01 Van der Tak Acting Consul, From Dejima to Tokyo. Retrieved on June 22, 2024 (GMT) from https://www.dejima-tokyo.com/archives/59/1867-02-01-van-der-tak-acting-consul

Explore More

Algemeen Handelsblad 1868

Newspaper Articles
1867-10-30 Opening Hiogo, Osaka: "Tense Curiosity"

Dutch daily Algemeen Handelsblad describes a “tense curiousity” in Yokohama about the opening of the ports of Hiogo (Kobe) and Osaka.

Nederlandsche staatscourant 1868

Newspaper Articles
1868-01-14 Abdication Shogun

France and the United Kingdom to support the shogun by force of arms as rumors fly that he has been forced to abdicate.

Java-Bode 1860

Newspaper Articles
1859-07-04 De Graeff's Arrival in Yokohama

De Graeff’s arrival in Yokohama reported by the captain of his ship.

Comment

There are currently no comments on this article.